Zero Game

Zero Game

ManhwaOngoing
3 คน กำลังติดตาม
  • Published
  • Author
  • Total Chapter? Chapter

Zero Game

อ่านเรื่อง Zero Gameยูฮันรา: ใกล้จะยอมแพ้ชีวิตเพราะโชคร้าย เธอได้รับโอกาสอีกครั้งผ่านการเชิญให้เข้าร่วม Zero Game ลึกลับ ถ้าเธอชนะล่ะ? เธอจะสามารถสร้างชีวิตที่สองในแบบที่เธอต้องการให้มันเป็นได้ แล้วถ้าเธอแพ้ล่ะ? เธอจะตายดี ด้วยความร่วมมือใหม่ที่สั่นคลอน ทักษะในการเรียนรู้ และศัตรูที่ไล่ตามเธอ เธอต้องหาวิธีที่จะผ่านด่านทั้งหมดและพบกับโอเปอเรเตอร์เพื่อได้ชีวิตที่เธอต้องการในที่สุด

คอมเม้นต์

ใส่ความเห็น